Halkha , Falam He Chin Hlang Phun Boeih Ni

Hakha neh Falam he `Chin hlang phun boeih a ming nah. Tekhui ah, Kai he la Lai ( Chin) hlang ngai ni. Hlang khat kah hmui lai dong ah hebang ol ka vawk a phuet sak he a ka then pawh ol ka ni. He bang ol ka he thui pawt ham la tueng coeng. Halkha ah Halkha yuva rhoi a koeh tue om, athet tue khaw om van mai ni.Halkha long khaw Falam hoel kah aYute a koeh. a thet tue khaw om van thai.

Tevan bang la Falam long khaw saeh Falam Yuva a koeh utue om ve tih a thet tue khaw om van ni. Falam long khaw Halkha Yuva a thet na tue a khueh u van ve tih a toel tue te khaw om van ni.Te tlam te a om tue ah hlang angen loh olka bueng tuemsom mueh la olka mai dong ah, Halkha rhoek Falam rhoek ti thae mueh la, rhangpuei ming thui thil voel mueh la, a ka thui hlang bueng te thuithil mai ham om.

Laih­lang Halkha neh Falam rhoek lak li ah, Halkha rhoek Falam rhoek ol ka he, ng’ka lam ka loh thoeng voel boel sae lam tah, bomcen angoe na hmuen ah bom u thae sih. Pai puei ham a ngoe vaengah rhen pai puei sih. Khat neh khat lung u thae sih.

Tihnin hnang Idol loeh lang u thae na ah Esther he Halkha hlang la om tih toel a ngoe a tah Halkha na loh a toel uh. Benjamensum he Falam hlang la om dae, Halkha halng long khaw tha a paek u tih, tlal a ka pai puei na khaw om van.Tephoei ah Falam ben lam ka loh Esther a ka pai puei kung na moeh om van bal.

Ba dong ah lae ti koi nih Esther neh Benjamin Sum he Lai hlang la bok a om rhoi dongah tha bok a paek uh. Thuingaih na tah u khaw a nih hoel hlang hoel tihe khueh boeh. Kopoek thik at la khueh sih ti he olpuei la a thui.He olka tah chin News dong kah loh la om.