ရောင်စုံပန်း များ လန်း ရာ မြေ

ရေး အဘွန်းပါး – ဆို – Tuem Nga Hoih (၁)   ရောင်စုံ ပန်း ဝေဆာ ဥယျဉ် တွေရဲ့ အလယ်၊ တူ စုံ ကျေး ငှက် တွေ ဝိုင်း ဖွဲ့ ကာ မြူး ကာ ပျော် ကြ တယ်၊ တောင်စဉ် စမ်း ရေ တွေ ဖြန့် ကာ ဝေ စီး နေ ကိုယ်တော် ဘုရား မြတ် ရဲ့ ကောင်း မှု တွေ လက်ရာ ပါ ဘဲ ကွယ်

(တို့ ရဲ့ ခရစ်တော် အရှင် ဘုရား မှာ ဝမ်းမြောက် ကြ မယ် ရွှင် ကြ မယ်၊ မိုးသား ကောင်း ကင် ကမ်ဘာ မြေ တဝှန်း မှာ ချီးမွမ်း သီချင်း တွေ ဆို ကြ မယ်၊ ကျေးဇူး တော် ဂရုဏာ ရေတွက် မယ်)

(၂) ညီညာ တွဲကာ ရယ် ဘုရား ရှင် တော် အတွက် လေ၊ တောင်ပေါ် ပန်း အလှ လို လက်တွဲ ကာ သွား မယ် ချီတက် မယ် တောင်စဉ် စမ်း ရေ ပမာ ဖြန့် ကာ ဝေ မျှ မယ်၊  ကိုယ်တော် ဘုရား မြတ် ရဲ့ ကောင်း မှု တွေ ဟောရန် ချီတက် မယ်။

(တို့ ရဲ့ ခရစ်တော် အရှင် ဘုရား မှာ ဝမ်းမြောက် ကြ မယ် ရွှင် ကြ မယ်၊ မိုးသား ကောင်း ကင် ကမ်ဘာ မြေ တဝှန်း မှာ ချီးမွမ်း သီချင်း တွေ ဆို ကြ မယ်၊ ကျေးဇူး တော် ဂရုဏာ ရေတွက် မယ်)