ကြားဖြတ်အရေးပေါ်စီမံမှုဆုံးဖြတ်ချက် (၄) ချက် ICJ ချမှတ်

မှနမြာနိုငငြံမှာ လူမွိုးတုံးသတဖြှတမြှုလုပရြပတြှေ ဆကပြှီးမဖှဈအောငတြားဆီးရေး ဂမဘြီယာနိုငငြံဘကကြ လွှောကထြားခကွအြရ ကှားဖှတလြိုကနြာ လုပဆြောငရြမယ့ြ အခကွြ ၄ ခကွြ ကို International Court of Justice (ICJ) နိုငငြံတကာတရားရုံးက ဒီနေ့ ဆုံးဖှတခြကွြ ခမွှတလြိုကပြါတယြ။

(၁) လူမွိုးတုနြးသတဖြှတမြှုတားဆီးရေးဆိုငရြာနိုငငြံတကာသဘောတူညီခကွြ အပိုဒြ(၂) မှာ ဖောပြှထားတဲ့ ကွူးလှနမြှုတှေ ဖှဈမလာအောငြ မှနမြာနိုငငြံအနနေဲ့ အကာအကှယပြေးရေး အစီအမံတှဆေောငရြှကသြှားရမယြ။(၂) မှနမြာစဈတပဖြှဈစေ ပှညသြူ့စဈအဖှဲ့ဖှဈစေ အခှားအဖှဲ့အစညြးတခုခုကဖှဈစေ ဂွီနိုဆိုဒစြာခွုပြ အပိုဒြ(၂)ပါ လူမွိုးတုနြးသတဖြှတမြှုမှောကတြဲ့ လုပရြပတြှေ မကွူးလှနနြိုငအြောငနြဲ့ ကွူးလှနအြောငြ လှုံဆောမြှုတှမဖှေဈအောငြ မှနမြာနိုငငြံအနနေဲ့ ဒီအဖှဲ့အစညြးတှကေို ထိနြးခွုပကြိုငတြှယရြမယြ။

(၃) ဖှဈပှီးခဲ့တဲ့ ကွူးလှနမြှုတှကေ ကနွတြဲ့ သကသြအထေောကအြထားတှကေို မပကွစြီးအောငြ ထိမြးသိမြးပေးရမယြ၊ မဖကွပြဈရဘူး။(၄) ဂွီနိုဆိုဒသြဘောတူညီခကွကြို ခွိုးဖောကမြှုရှိမရှိ တရားရုံးက စဈဆေးနစဉေကြာလအတောအတှငြးမှာပဲ မှနမြာနိုငငြံဖကကြ ဆောငရြှကမြှု တိုးတကမြှုဖှဈစဉကြိုလညြး ၄ လ အတှငြး တရားရုံးကိုအစီရငခြံစာတငရြမယြ။ နောကပြိုငြးမှာ ၆လတကှိမြ ပုံမှနအြစီရငခြံစာတငသြှားရမယြ။

ကွားဖွတျအရေးပေါျစီမံမှုဆုံးဖွတျခကြျ (၄) ခကြျ ICJ ခမြှတျ  :မွနျမာနိုငျငံမှာ လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှုလုပျရပျတှေ ဆကျပွီးမဖွဈအောငျတားဆီးရေး ဂမျဘီယာနိုငျငံဘကျက လြှောကျထားခကြျအရ ကွားဖွတျလိုကျနာ လုပျဆောငျရမယျ့ အခကြျ ၄ ခကြျ ကို International Court of Justice (ICJ) နိုငျငံတကာတရားရုံးက ဒီနေ့ ဆုံးဖွတျခကြျ ခမြှတျလိုကျပါတယျ။

(၁) လူမြိုးတုနျးသတျဖွတျမှုတားဆီးရေးဆိုငျရာနိုငျငံတကာသဘောတူညီခကြျ အပိုဒျ(၂) မှာ ဖောျပွထားတဲ့ ကြူးလှနျမှုတှေ ဖွဈမလာအောငျ မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့ အကာအကှယျပေးရေး အစီအမံတှဆေောငျရှကျသှားရမယျ။(၂) မွနျမာစဈတပျဖွဈစေ ပွညျသူ့စဈအဖှဲ့ဖွဈစေ အခွားအဖှဲ့အစညျးတခုခုကဖွဈစေ ဂြီနိုဆိုဒျစာခြုပျ အပိုဒျ(၂)ပါ လူမြိုးတုနျးသတျဖွတျမှုမွောကျတဲ့ လုပျရပျတှေ မကြူးလှနျနိုငျအောငျနဲ့ ကြူးလှနျအောငျ လှုံဆောျမှုတှမေဖွဈအောငျ မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့ ဒီအဖှဲ့အစညျးတှကေို ထိနျးခြုပျကိုငျတှယျရမယျ။

(၃) ဖွဈပွီးခဲ့တဲ့ ကြူးလှနျမှုတှကေ ကနြျတဲ့ သကျသအေထောကျအထားတှကေို မပကြျစီးအောငျ ထိမျးသိမျးပေးရမယျ၊ မဖကြျပဈရဘူး။(၄) ဂြီနိုဆိုဒျသဘောတူညီခကြျကို ခြိုးဖောကျမှုရှိမရှိ တရားရုံးက စဈဆေးနစေဉျကာလအတောအတှငျးမှာပဲ မွနျမာနိုငျငံဖကျက ဆောငျရှကျမှု တိုးတကျမှုဖွဈစဉျကိုလညျး ၄ လ အတှငျး တရားရုံးကိုအစီရငျခံစာတငျရမယျ။ နောကျပိုငျးမှာ ၆လတကွိမျ ပုံမှနျအစီရငျခံစာတငျသှားရမယျ။credit:VOA